• Ve dnech 8. až 10. listopadu bude v ordinaci přítomná pouze zdravotní sestra. Lékařka se účastní konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.
Sdílet