Zde můžete požádat lékaře o registraci

Registrace je možná pro klienty s bydlištěm v Brně-Kohoutovicích nebo v Brně-Žebětíně.

Druhou základní podmínkou je registrace nejdříve za 3 měsíce od té předchozí.

Lékař není povinen kladně vyřídit všechny žádosti o registraci. Kromě výše uvedených podmínek hrají důležitou roli zejména kapacitní možnosti naší ordinace. Z kolegiality také nepřijímáme žádosti o přeregistrování od lékařů v našem okolí.


Sdílet