Vyžaduje Váš zdravotní stav komplexní lázeňskou péči? Zajímá Vás, kdo lázně indikuje, kdo vystaví poukaz a kdo podá návrh na zdravotní pojišťovnu?

Pokud ano, čtěte dále. Připravili jsme pro Vás souhrn informací ze zákonů a z předpisů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Lázně vystavení poukazu

Lázně patří již tradičně do léčebných metod. Je-li oprávněné očekávat, že lázeňská péče přinese významné zlepšení zdravotního stavu, pak ji uhradí také zdravotní pojišťovna.

Kdo lázně indikuje

Indikovat lázně znamená rozhodnout, že lze očekávat významný přínos komplexní lázeňská péče pro zlepšení zdraví pacienta. Toto rozhodnutí současně obsahuje určení indikační skupiny a hlavní diagnózu.

Lázně indikuje vždy ošetřující lékař. Nejčastěji je to lékař specialista, který vede Vaši léčbu, např. alergolog, ortoped, psychiatr. V některých případech, kdy vede léčbu registrující praktický lékař, indikuje lázně praktický lékař, např. při léčbě hypertenze. Pokud lázně přímo navazují na hospitalizaci, jejich indikaci provádí ošetřující nemocniční lékař.

Kdo vystavuje poukaz na lázně

Ještě před několika lety bylo běžné, že pacient žádal o vystavení poukazu na lázně vždy svého praktického lékaře. Dnes je toto spíše výjimkou.

Lékař, který lázně indikuje, má ze zákona také povinnost vystavit poukaz a se všemi potřebnými přílohami jej podat na zdravotní pojišťovnu pacienta ke schválení. Pokud je k poukazu potřeba přiložit další vyšetření, která nespadají do jeho kompetencí (např. vyšetření u internisty), vydá na ně pacientovi žádanky.

Další zdroje informací

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, § 33.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 9001/2023-2/DZP

Sdílet