Kdo jsme

Adresa tohoto webu je https://salvecor.cz

Provozovatelem je

SALVECOR, s.r.o.
Libušina třída 578/19, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČ: 07555121

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby. Jednotlivé důvody zpracování:

Kontaktní formuláře

Na našem webu máte možnost kontaktovat nás pomocí tzv. kontaktních formulářů. To Vám umožňuje např. objednávat si eRecepty, zasílat sdělení lékaři nebo se u lékaře zaregistrovat.

Všechna data, která vložíte do kontaktního formuláře, jsou ve formě e-mailu zaslána na adresu ordinace(zavináč)salvecor.cz podobně, jako kdybyste je zaslali ze svého poštovního programu. Zasílaný e-mail je chráněn šifrováním.

Tato data nejsou ukládána provozovatelem tohoto webu ani poskytována třetím osobám, ale končí výhradně ve výše uvedené mailové schránce ordinace.

Naše formuláře neukládají cookies ani na pozadí nesbírají žádné další údaje o uživatelích, jako např. IP adresy nebo údaje o Vaší poloze.

Online objednávání

Na našem webu máte možnost objednat se u lékaře – rezervovat si termín návštěvy.

V tomto případě nedochází k žádnému zadávání údajů přímo na tomto webu. Pomocí odkazu sami přejdete na rezervační systém našeho ambulantního programu SmartMEDIX.

V rezervačním systému vyplníte informace nezbytné k tomu, aby mohl být pro Vás rezervován termín návštěvy. Informace za tímto účelem zpracovává MEDAX Systems, s.r.o., která je rovněž provozovatelem rezervačního systému pro program SmartMEDIX.

Z rezervačního systému jsou Vámi zadané údaje přenášeny automaticky do ambulantního programu SmartMEDIX provozovaného v naší ordinaci. Zde je automaticky vyhledána Vaše karta a vytvořen záznam o rezervaci v kalendáři.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle naší URL adresy ;-)) a šifrování e-mailů a zabezpečili tak vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Přenos Vašich dat z prohlížeče do systém tohoto webu je tedy šifrovaný a stejně tak přenos ze systému webu do e-mailové schránky ordinace.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Jak vyplývá z výše uvedeného, Vaše data zadaná na tomto webu předáváme výhradně na e-mail ordinace(zavináč)salvecor.cz, ke které má přístup pouze lékařka MUDr. Marie Kadlecová, Ph.D. a zdravotní sestra. Dalším osobám ani žádným analytickým serverům (Google, Facebook,…) údaje neposkytujeme.

Jak dlouho uchováváme Vaše data

Vaše data uchováváme v e-mailové schránce ordinace jen po nezbytně nutnou dobu, dokud není vyřízen Váš požadavek. Dále je uchováváme po dobu 60 dní z důvodu možné navazující komunikace s Vámi. Poté jsou z e-mailové schránky průběžně mazána.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ordinace(zavináč)salvecor.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 🙂

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady a lékařské zprávy po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Kam zasíláme Vaše data

Data zadávaná do formulářů procházejí automatickou kontrolou spamu. Poté jsou uložena do mailové schránky ordinace.

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese ordinace(zavináč)salvecor.cz.

Předávání Vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 6. 2024.

Sdílet