Ordinace a její vybavení jsou nezbytným základem k profesionální péči praktického lékaře.

ordinace

Vybavení ordinace

Ordinace praktického lékaře je vybavena výrazně nad rámec povinného vybavení stanoveného vyhláškou 92/2012 Sb. To nám umožňuje poskytnout Vám ucelenou péči.

Veškeré vybavení je pořizováno z kapitálu naší společnosti a slouží pro zkvalitnění a zrychlení péče o Vás, naše klienty. Zdravotní pojišťovny samozřejmě nehradí zakoupení tohoto vybavení, přispívají však na užívání některých diagnostických přístrojů (tzv. zdravotnické výkony) a to více méně ve výši provozních nákladů (spotřebovaný materiál, čas personálu, pravidelné revize přístrojů). Díky tomu máte vy – naši pacienti – tyto výkony bezplatně.

Základní vybavení

K základnímu vybavení každého všeobecného praktického lékaře náleží:

tonometr – používáme poloautomatické tonometry Omron,
fonendoskop,
lékařský teploměr – nyní měříme certifikovaným bezdotykovým teploměrem TrueLife,
osobní váha a výškoměr,
glukometr – pro ordinace atestovaný Wellion Galileo,
optotypy a vybavení k určení barvocitu očí.


CRP, FOB, D-dimery, Streptest – přístroj Exdia TRF Plus

Analyzátor Exdia TRF Plus používáme ke kvantitativnímu stanovení hladiny CRP v krvi. CRP je zánětlivý ukazatel původu a druhu infekce a napomáhá k rozhodnutí, zda zahájit léčbu antibiotiky. Vše je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.

K analýze stačí jen malá kapka krve – není proto potřeba odběr ze žíly. Výsledek je k dispozici během několika minut. Pomůže tak lékaři rozhodnout o další léčbě již během konzultace s pacientem.

Tento univerzální analyzátor dále využíváme pro FOB testy, což je imunochemický test určený k detekci a kvantitativnímu stanovení okultního krvácení ve vzorcích lidské stolice v případech suspektního krvácení z dolní části trávicího traktu. Výsledek máme do 3 minut bez nutnosti posílat vzorky do laboratoře.

Dále na přístroji stanovujeme D-dimery, jejichž hlavní klinickou aplikací je vyloučení žilní trombózy.

Provádíme také testy k určení přítomnosti Streptococcus pyogenes ve výtěru z krku pacienta.

Viz též Význam stanovení hladiny CRP.


CRP, FOB – QuikRead go

Analyzátor QuikRead go používáme ke kvantitativnímu stanovení hladiny CRP v krvi a pro FOB testy.

Význam těchto ukazatelů viz přístroj Exdia TRF Plus výše.


EKG – Custo Cardio 300

EKG přístroj Custo Cardio 300 od německé společnosti custo med využíváme v ordinaci prakticky denně pro odborné zhodnocení elektrokardiografu srdce. Tento profesionální přístroj má klasických 12 elektrod a slouží jak ke krátkodobému tak dlouhodobému sledování a zaznamenávání srdeční činnosti.

Výsledek máme ihned v kartě pacienta. Ke kardiologovi Vás proto nemusíme k dalšímu došetření posílat pokaždé, ale jen v případě zjištění podezření na nějakou anomálii srdeční činnosti.


INR – Siemens Xprecia Stride Coagulation Analyzer

Nový stolní analyzátor Xprecia Stride od společnosti Siemens slouží ke kvantitativnímu stanovení koagulačních hodnot PT/INR s přesností laboratorních přístrojů.

Ušetříme Vás tím také odběru krve ze žíly a jejímu zasílání do laboratoře, protože pro analýzu zcela postačuje malá kapka z téměř bezbolestného vpichu. Výsledek je navíc k dispozici do dvou minut.


Holter tlaku krve – Custo Screen 300

Holter TK (ABPM) Custo Screen 300 od německé společnosti custo med nám pomáhá diagnostikovat hypertenzi u pacientů.

Tlak krve je monitorován a zaznamenáván po dobu 24 hodin lehkým a přesným přenosným zařízením. Načtení a vyhodnocení záznamu pak probíhá po návratu do ordinace.

Zásadní je jeho použití u hypertoniků, kdy na základě celodenního monitoringu provedeme podrobné vyhodnocení, jehož závěrem je posouzení a stanovení vhodné medikace.


Oxymetr – Beurer PO 30

Pulzní oxymetr Beurer slouží k neinvazivnímu měření saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště (SpOh) a srdeční frekvence (tepové frekvence). Analýza probíhá zcela bezbolestně pomocí dvou světelných parsků po vložení prstu do analyzátoru.

Saturace hemoglobinu kyslíkem udává, kolik procent hemoglobinu v arteriální krvi je nasyceno kyslíkem. Proto je důležitým parametrem pro posouzení funkce dýchání.


Glukometr – Wellion Galileo

Kvalitní glukometr Wellion GALILEO compact splňuje všechna kritéria nové normy EN ISO 15197.

Výsledek měření hodnoty glukózy v krvi je k dispozici do 5 vteřin, vysoká přesnost +/- 10%.


Tonometr – Omron M6 Comfort

Vysoce spolehlivý klinicky ověřený tlakoměr s širší manžetou a s pokročilými funkcemi, jako je např. detekce pohybu paží během měření, kontrola správného nasazení manžety, rozpoznání srdeční arytmie, automatické provedení série měření.


Otoskop Camedio Fiber Optic

Nejmodernější technologie otoskopu s vláknovou optikou a velmi jasným bílým LED Xenonovým světlem pro přímé vyšetření sluchovodu a bubínku středního ucha.


Přihlašovací systém

Neklepat

Český přihlašovací systém „Neklepat!“ jsme zavedli pro zkrácení doby čekání v čekárně díky vyšší efektivitě práce.

Zvyšuje pohodlí pacientů, kteří již nemusejí čekat na příchod sestry, aby se u ní ohlásili. Po příchodu do ordinace stačí nejprve zvolit důvod návštěvy na dotykovém dipleji a pak vložit kartičku pojišťovny.

Lékařka i sestra jsou tím ihned informováni o nově příchozím, proč přichází a vidí také čas příchodu a dobu čekání. Díky tomu si mohou efektivněji organizovat práci a pacienti si nemusejí pamatovat, v jakém pořadí přišli.


Elektrické lehátko

Elektricky nastavitelné lehátko s příjemně silným polstrováním a nastavitelným podhlavníkem.

Díky tomuto lehátku můžeme pacienta snadno polohovat až do výšky 88 cm pomocí tlačítkového ovladače. Méně pohyblivým pacientům můžeme usnadnit nástup na lehátko jeho snížením až na cca 40 cm. A nám zase ulehčuje práci, protože si pacienta umístíme do výšky výhodné pro potřebnou činnost.


Odběrové křeslo JFK

Křeslo JFK 1 je určeno pro usnadnění odběru krve. Je vybaveno opěrkami nastavitelnými ve dvou směrech.

Pacientům i sestřičce ulehčuje toto nastavitelné křeslo odběry krve a další činnosti. Je také velice pohodlné.


Chladnička LIEBHERR K 2630 Comfort

Chladnička LIEBHERR K 2630 má kvalitní elektronickou regulaci a dynamický systém chlazení zaručující stejnou teplotu v celém objemu.

Uskladněné vakcíny a léčiva jsou díky této chladničce skladovány v předepsaném rozsahu teplot nezávisle na okolní teplotě ordinace.

Navíc je chladnička dálkově monitorována a pokud by došlo k překročení rozsahu teplot, je okamžitě odesílána zpráva na mobil. Aktuální teplotu chladničky můžete sledovat také na této stránce.

Sdílet